Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

AGRI WESTERN CAPE DISAPPOINTED WITH NERSA DECISION

21 May 2020 Agri Western Cape took note of Nersa’s decision to approve R13.3 billion in Eskom’s favor with respect to Eskom’s regulatory clearing account of R27.3 billion. Mr Jannie Strydom, CEO of Agri Western Cape, says the organization is disappointed with the decision. He…

View details Read more

WESTERN CAPE PRODUCERS DONATE FRESH PRODUCE TO COMMUNITIES IN NEED THROUGH FOODFORWARD SA

3 April 2020 Western Cape producers have donated tons of fresh produce over the past week to FoodForward SA who is assisting people in the most vulnerable communities that are experiencing food shortages during the Covid-19 containment period. Mr Jannie Strydom, CEO of Agri Western…

View details Read more

DROUGHT SUPPORT FOR WESTERN CAPE WELCOMED

DROOGTE-ONDERSTEUNING AAN WES-KAAP VERWELKOM Agri Wes-Kaap het kennis geneem van die R25 miljoen wat die nasionale regering vir droogte-ondersteuning in die Sentraal-Karoo en Tuinroete-distrik bewillig het. Die Sentraal-Karoo is vanjaar in ‘n sesde jaar van droogte. Agri Wes-Kaap lewer steeds droogtehulp aan veeprodusente in die…

View details Read more

National Budget Speech: This is what agriculture in the Western Cape wants to hear

25 February 2020 Agri Western Cape understands that the demands placed on Minister Tito Mboweni and his Department from all sides are big, but for the sake of a sustainable agricultural sector, Agri Western Cape would like to hear Minister Tito Mboweni address the following…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.