Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

Western Cape farmers caught in drought request maize donations from their colleagues in the north

AGRI WES-KAAP VERSOEK DRINGEND HULP VAN GRAANBOERE IN DIE NOORDE 12 Aug 2020 Agri Wes-Kaap doen ‘n dringende beroep op graanprodusente in die noorde van die land om mielies aan die organisasie se droogtehulpfonds te skenk. Mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê…

View details Read more

Role players meet to discuss alcohol ban’s impact on wine industry

28 Jul 2020 The industry body Vinpro, Agri Western Cape, the agricultural interest group Saai and Western Cape wine producers met last week to discuss the impact of the second ban on alcohol sales on the wine industry. Mr Jannie Strydom, CEO of Agri Western…

View details Read more

 Rolspelers vergader oor alkoholverbod se impak op wynbedryf

 28 Jul 2020 Die bedryfsliggaam Vinpro, Agri Wes-Kaap, die landbou-belangegroep Saai en Wes-Kaapse wynprodusente het verlede week vergader om die uitwerking van die tweede verbod op alkoholverkope op die wynbedyf te bespreek. Mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê konstruktiewe gesprekke om die…

View details Read more

GOVERNMENT’S REVOCATION OF DROUGHT AS A NATIONAL DISASTER COMES AS A SHOCK

17 July 2020 The drought in large parts of the Western Cape is far from broken and government’s revocation of the classification of drought as a national disaster on 16 July 2020 comes as a shock. Although widespread and good rains have fallen in large…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.