Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Word ‘n Agri Wes-Kaap lid

SAAM SKEP ONS VOORTREFLIKE GROEI

As Produsent van die Wes-Kaap speel jy en jou boerdery ‘n kernrol in die skep van ‘n gesonde fondasie vir ons toekoms.
Agri Wes-Kaap se rol is om jou in hierdie taak te ondersteun en om jou belange binne en buite die Landbou
te bevorder, sodat ‘n raamwerk bestaan waarbinne plaaslike Landbou kan antwoord op die uitdagings in ons bedryf.
’n Raamwerk en omgewing waarbinne ons, as waardige wêreldleiers in ons gebied voortreflik kan groei.

Hoekom moet ek ‘n Agri Wes-Kaap lid word?
 • Ons skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • Ons fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • Ons dien as katalisator om noodsaaklike verandering binne landbou in die Wes-Kaap aan te voer en sodoende ‘n volhoubare toekoms vir landbou in die provinsie te verseker.
 • Ons bewerkstellig ‘n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies,  ordonnansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • Ons sien toe dat die houdingsingesteldheid binne landbou in die Wes-Kaap positief en toekomsgerig is.
 • Ons sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine verseker.
 • Ons bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Verseker VOORTREFLIKE GROEI vir jou en jou boerdery, doen nou aansoek.

Doen aansoek, klik hier

Ons sal die nodige reëlings via jou naaste plaaslike Landbouvereniging
tref en skakel jou binnekort terug.

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.