Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

WES-KAAP VLEISPRODUSENTE TREK IN KAROO SAAM VIR JAARVERGADERING

Die Wes-Kaap se Rooivleisprodusente het hul Algemene Jaarvergadering op 30 Mei op Laingsburg gehou.

Mnr Louis Wessels, voorsitter van die RPO in die Wes-Kaap, het gesê 2018 en 2019 sal onthou word as die jaar waar die perfekte storm in terme van prys-impak plaasgevind het. “As gevolg van die land se lae groeikoers en stygende pryse van brandstof, belasting en energie, asook die verhoging van BTW tot 15%, is die verbruiker se koopkrag onder ernstige druk. Dit, tesame met onverantwoordelike uitlatings deur politieke leiers, die droogte en die staking van uitvoere weens die bek-en-klouseer-uitbraak het tot gevolg gehad dat pryse vir die grootste gedeelte van die verslagperiode jaar-op-jaar verlaag het,” het hy gesê.

Tydens die geleentheid het mnr Tommy Moolman, gasspreker en eienaar van Tomis Abattoir, vertel hoe hy dié onderneming weer begin opbou het na 80% van die onderneming in 2017 afgebrand het. “25 jaar se drome het in vlamme opgegaan en jou werkers kyk in jou oë,” het hy gesê. Hy het aan die gehoor gesê dat uitkoms ook met die droogte sal kom en dat produsente aan hul geloof moet vasklou. Hy sê die boustene van sy onderneming is uitstekende beplanning, uitstekende bestuur, behoorlike kontrole, etiese waardes en topkwaliteit produkte.

Mnr Wessel Lemmer, senior landbou-ekonoom van Absa, het tydens sy spreekbeurt gesê produsente moet produksie en uitvoere op bestemmings met ekonomiese groei fokus. Hy sê ontwikkelde markte se siening oor ontwikkelende markte bepaal die Rand se waarde en het ‘n invloed op insetpryse. Mnr Lemmer het ook gesê die rooivleisbedryf en die wolbedryf tel onder die tien vinnigste groeiende sektore in die landbou. Hy sê die rooivleisproduksiesektor se groei is bogemiddeld en word ondersteun deur rooivleisprodukuitvoere en woluitvoere.

Mnr Koos van der Ryst, nasionale RPO-voorsitter, het gesê die rooivleisbedryf gaan by ‘n punt moet kom waar minstens 10% van hul produk na hoëwaarde lande uitgevoer moet word. Hy het gesê die bedryf het in 2016 2 miljoen koeie verloor en is tans in ‘n kuddeboufase, al is gebiede soos die Karoo steeds in ‘n droogtesituasie vasgevang is. Volgens mnr Van der Ryst styg die vraag na hul produk plaaslik en internasionaal. Hy sê die bedryf het die geleentheid om produksie te verhoog en dat die kommersialisering van die opkomende sektor baie belangrik is. Hy sê dit is steeds die RPO se visie om ‘n mededingende en volhoubare bedryf te vestig om waarde vir produsente te ontsluit.

Dr Jaco Pienaar van die Direktoraat Veeartsenydiens aan die Wes-Kaap se Departement van Landbou, het die noodsaaklikheid daarvan benadruk om biosekuriteitsmaatreëls in plek te hê. Hy sê wanneer produsente by veilings of by ander produsente vee aankoop, moet hul seker maak hulle bring nie probleme na hulle kudde nie.

Lt. Kol Johan Smit, provinsiale veediefstal koördineerder, het gesê howe verstaan nie altyd die Polisie en veeprodusente met betrekking tot veediefstal nie. Hy sê dit is een van die moeilikste misdrywe om te ondersoek en dat hulle dankbaar is vir die goeie vonnisse wat hulle wel soms kry.

 

 

 

 

 

 

Posted on June 3, 2019 in Blog, Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.