Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Reën in Karoo bring hoop, maar nog nie uitkoms

13 Januarie 2020

Landbouers in die Sentraal- en Klein-Karoo van die Wes-Kaap is hoopvol dat die volgende paar weke nóg goeie reën gaan bring nadat hierdie droogtegeteisterde gebiede verlede week welkome reën gehad het.

“Ons is dankbaar dat die nuwe jaar op so ‘n geseënde manier vir ons produsente in die Karoo begin het wat al vyf jaar onder die droogte gebuk gaan. Die reën het baie hoop gebring, maar nog nie uitkoms nie,” sê mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap.

Hy sê opvolgreën is krities nodig vir plaas- en opgaardamvlakke en vir die natuurlike weiding om te herstel. “Produsente kan dalk een of twee jaar van ondergemiddelde reënval hanteer, maar die uitwerking van vyf jaar se ongergemiddelde reën kan waarskynlik net uitgewis word met vyf agtereenvolgende bogemiddelde jare. Ons glo verlede week se buie is die begin van ‘n goeie reënseisoen.”

Mnr Strydom sê produsente in die Klein-Karoo hou duimvas dat genoeg reën in die berge val omdat die uitkoms ook daarin lê dat die riviere moet loop.

Ten spyte van die reën is produsente in die Sentraal- en Klein-Karoo nog lank nie uit die moeilikheid nie. Agri Wes-Kaap lewer steeds droogtehulp in die Karoo en die Matzikama-distrik aan die Weskus.

Foto: Die Trakarivier in die omgewing van Prins Albert is na vier jaar weer aan die loop.

Posted on January 13, 2020 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.