Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Wynboer uit Breederivier is Wes-Kaap se Jongboer van die Jaar

‘n Wynboer van Robertson is Woensdagaand 23 Mei aangewys as vanjaar se Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar vir 2018. Johann de Wet (35), Hoof Uitvoerende Beampte van die Dewetshof Landgoed, dring nou deur na die nasionale ronde wat later vanjaar gehou word.

Johann, ook die voorsitter van die Chardonnay Vereniging Suid-Afrika, is tans in die buiteland en kon nie die glansgeleentheid in Durbanville bywoon nie. Hy het egter via ‘n Skype-oproep gehoor dat hy dié gesogte toekenning ingepalm het. Sy vrou, Gera, het die toekenning namens hom ontvang.

“Die kompetisie beteken so baie vir ons jongboere en die prys doen baie vir die wynindustrie. Dankie vir die groot eer,” het hy via Skype gesê.

Johann het gesê hy wil graag die ander deelnemers ontmoet om by hulle te leer oor hoe húlle boerdery benader en hulle plase bestuur. “Dit was almal sulke sterk kandidate gewees. Mens kan so baie by mekaar leer, het hy gesê.

Mnr Carl Opperman, hoof uitvoerende beampte van Agri Wes-Kaap, sê omdat deelnemers volgens streng kriteria beoordeel word – soos rekordhouding en finansiële kontrole, produksiebestuur, hulpbronbewaringspraktyke, bemarkingsbeleid, risikobestuur, onderhoud van implemente en toerusting, arbeidsbeleid en -praktyke en hul betrokkenheid by georganiseerde landbou – is die kompetisie ‘n goeie maatstaf vir deelnemers om hul eie mededingendheid en volhoubaarheid teen ander produsente te meet.

“Dit is vir Agri Wes-Kaap ‘n aanwins om sulke kaliber jongboere as deel van ons struktuur te hê. Die Wes-Kaap se landboutoekoms is in goeie hande. Ons wens vir Johann baie geluk en alle sterkte toe met die nasionale kompetisie,” het hy gesê.

 

 

 

 

Posted on May 24, 2018 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.