Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Wes-Kaap se Jongboere hou Jaarvergadering

JONGBOERKOMITEE JAARVERGADERING 2018

Agri Wes-Kaap se Jongboerkomitee hou op Woensdag 23 Mei hulle algemene jaarvergadering en namens die voorsitter, Liam Viljoen, nooi ons graag al ons lede uit om dit by te woon.

Tydens die vergadering gaan die Wes-Kaap se jongboere die tema van doeltreffende groei aan die hand van twee paneelbesprekings toelig.

Die eerste bespreking belig die suksesvolle oorgee van die plaas se bestuur van pa aan seun. Die paneel gaan onder meer bestaan uit ‘n pa en seun wat op Ceres boer en wat reeds deur so ‘n proses is. Die bekende besigheidskenner en spreker, mnr André Diederichs, gaan ook aan die bespreking deelneem. André is die medestigter van die Familie Besigheidsassosiasie van Suider-Afrika en sy passie lê by die bemagtiging van ondernemings in familiebesit.

Die tweede paneelbespreking fokus op die geleenthede binne grondhervorming en transformasie. Agri SA se regs- en grondbeleid adviseur, Annelize Crosby, mnr Warren Bam van Saron, 2017 se Nasionale Beste Nuwe Toetreder tot die Landbou, en mnr Robert Graaff van die Graaff-Fruit groep gaan aan die bespreking deelneem.

Die uitvoerende hoof van die SA Varkvleisprodusente, mnr Johann Kotze, sal altwee die paneelbesprekings fasiliteer.

Die oud-Springbokkaptein, Corne Krige, sal as gasspreker optree.

Die Jongboer-jaarvergadering word by Eensgesind naby Durbanville gehou en begin om half tien vir 10 uur. Produsente wat dit wil bywoon, kan vir Ilana de Klerk by Agri Wes-Kaap skakel (021 860 3804).

 

 

 

 

 

 

 

Posted on May 14, 2018 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.