Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Rapport sê: Wie praat waarheid oor grond?

Rapport
5 Maart 2017
Pres. Jacob Zuma se uitsprake oor grondhervorming, waaroor Rapport hiernaas berig, is rede tot kommer.
Zuma het Vrydag aan die Raad van Tradisionele Leiers gesê “een wet” is nodig om grondrestitusie sonder vergoeding te hanteer.
Zuma het onder meer gesê dat “swart partye” moet verenig om die Grondwet te verander sodat dit ont¬eiening sonder vergoeding moontlik maak.
Zuma se uitsprake kom slegs enkele dae nadat die ANC in die parlement eenparig teen ’n mosie van die EFF-leier, Julius Malema, gestem het dat die Grondwet verander word om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak.
Dit is duidelik nie net gewone landsburgers wat stomgeslaan is deur Zuma se rondvallery oor die kwessie nie.
Derek Hanekom, oudpres. Nelson Mandela se eerste minister van landbou en grondsake, het Vrydag onthuts getwiet: “ANC-leiers is verplig om ANC-beleid te verdedig – die onteiening van grond sonder vergoeding is beslis nie ANC-beleid nie.”
Die ANC-hoofsweep, Jackson Mthembu, meen: “Om die Grondwet te blameer vir die vernederende stadige pas van grondhervorming is oneerlik en om ’n sondebok te soek. Ons het misluk, finish en klaar.”
Kan ’n mens gewone grondbesitters en boere verkwalik dat hulle geen idee meer het oor wat die regering en die ANC in die mou voer wat grond betref nie? Wie de hel, wonder ’n mens, praat die waarheid? Die president van die land of ’n minister in sy kabinet wat, volgens talle gerugte, in elk geval op pad uit is?
Waar laat dit boere en veral georganiseerde landbouorganisasies wat soos Omri van Zyl van Agri SA vandag in Weekliks doen, volhou dat rasionele en eerlike gesprekke met die regering die enigste manier is om die netelige kwessie van grondhervorming op te los?
Vir Hanekom en ander binne die ANC wat die grondwetlike weg tot grondhervorming voorop stel, is daar eintlik net twee opsies: Bedank uit die ANC, of raak ontslae van die president wat julle so in die verleentheid stel.
Want die sirkel van grondhervorming binne die raamwerk van die Grondwet kan nie gelyk rond én vierkantig wees nie.

Posted on March 13, 2017 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.