Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Plett se eierboer is Wes-Kaap se Jongboer van die Jaar!

‘n 36-jarige eierprodusent van Plettenbergbaai is die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar vir 2019.

Johan van der Schyff is op Woensdagaand 22 Mei tydens ‘n geselligheid in Durbanville as die wenner aangewys en sal later vanjaar om die titel van Agri SA Toyota SA Nasionale Jongboer van die Jaar meeding.

Johan boer al 18 jaar op die plaas JJ van der Schyff en Seuns met angoras, merinos, stoetvee en lamvoerkrale. Die grootste vertakking is egter die eierproduksie-eenheid wat sy pa in 2000 met 100 000 henne begin het toe Johan in matriek was. Hy het in 2001 by sy pa oorgeneem en die plaas se kapasiteit na 220 000 lê-henne uitgebrei. In 2006 het Johan die tweede plaas, wat ‘n duplikaat van die eerste een is, in Humansdorp met vier hokke gevestig. Vandag is daar 11 hokke met 250 000 lê-henne op dié plaas. In 2012 het hy ‘n eierverspreidingsdepot in Kraaifontein begin vanwaar 1 miljoen dosyn eiers per maand versprei word. Hy voer ook eiers na Angola en Namibië uit. Johan slag ook 1 500 lammers per maand uit die voerkrale wat hy in 2000 op Humansdorp begin het.

Volgens die beoordelaars het die besigheid onder Johan se beheer meer as verdriedubbel en het hy seker gemaak dat hulle die ekonomie van skaal-voordele kan benut. Die streng fokus op kwaliteit en diens aan sy kliënte het die beoordelaars ook beindruk.

Mnr Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê die feit dat die vanjaar se ses deelnemers uitsonderlike presteerders in uiteenlopende bedryfsvertakkings is, dui op hoe sterk die jongboere in die Wes-Kaap se landbousektor staan. “Al ses deelnemers het gewys dat hulle geleenthede aangryp en dat hulle oor die intellektuele kapitaal beskik om suksesvolle boerdery-ondernemings te bestuur. Hulle is beslis een van die sektor se grootste bates en ware ambassadeurs vir die landbou,” sê mnr Strydom.

Johan sê sy prioriteit is nie om groter te boer nie, maar om slimmer en meer doeltreffend te boer. “Ek wil die plaas vestig as die voorkeur eierverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap,” sê hy.

Agri Wes-Kaap wens Johan baie geluk met die groot eer om as Jongboer van die Jaar vir die Wes-Kaap aangewys te wees.

Die ander vyf deelnemers vanjaar was:

Stephan Basson, Malmesbury

Wessel van Dyk, Napier

Nicolaas Jonker, Bonnievale

Fourie Zulch, Ceres

Ian Cunningham, Elgin

 

Posted on May 24, 2019 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.