Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

OVERBERGER IS WES-KAAP SE JONGBOER VAN DIE JAAR!

‘n Vee- en graanprodusent uit die Overberg is die Wes-Kaap se nuwe Jongboer van die Jaar!

Johann Nel (30) van Hoëkraal Landgoed naby Swellendam is Woensdagaand 24 Mei tydens ‘n glansgeleentheid in Durbanville as die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2017 aangewys.

Johann boer al vir agt jaar op Hoëkraal Landgoed met Jerseykoeie, Dohne Merino’s, kuilvoermielies, hawer, saadkoring, gars en ontbythawer. Hy het besluit om met boerbokke ook te boer om die onbenutte weiding in die klowe doeltreffend te benut.

“In my oë is vandag se jongboere innoverend, passievol, doelgerig en probeer hulle deurentyd verbeter en vernuwe op die ongelooflike fondament en voorbeeld van boerderypraktyke wat die vorige generasies en leermeesters gelê het. Die jongboer speel ‘n baie groot en waardevolle rol in ons land se voedselketting om genoegsame, goeie kwaliteit en in voortdurende aanvraag voedsel te produseer in ‘n konstante veranderlike omgewing met beperkte hulpbronne.”

Johann sê hy sien kans vir enige dag in die boerdery omdat hy die beste bestuurspan het. “My arbeidsmag is my belangrikste bate en sommige werkers is al hul hele lewe op die plaas. Met die beste bestuurspan sien ek kans vir enige dag in die boerdery.”

Johann sê dit is vir hom ‘n voorreg om elke dag so nou en in afhanklikheid met God se skepping te kan werk. “Boerdery is vir my die mees gesonde, dienende en nederige werk om te verrig. Buiten die genoegdoening en bevrediging wat ek uit boerdery haal, is dit wonderlik om te kan weet ek verskaf werk aan broodwinners en help dat hulle ‘n goeie huis en kos op die tafel aan hulle familielede kan voorsit.”

“Elke jaar wys die kompetisie vir ons die jongmanne kom plaas toe met nuwe ywer, hulle gryp tegnologie aan, maak ‘n verskil en sien ‘n toekoms,” het mnr Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, gesê.

Johann sal in Oktober aan die nasionale Agri SA Toyota SA Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem waar hy teen die wenners van die ander provinsies te staan sal kom.

Wes-Kaap Jongboer van die Jaar

Posted on May 30, 2017 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.