Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Ontmoet 2019 se #Jongboer-deelnemers!

“Die uiteenlopende bedryfsvertakkings, fokus, energie en ingesteldheid van vanjaar se deelnemers aan die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2019 kompetisie, wys net weer dat die toekoms van die Wes-Kaap se landbousektor in die beste hande moontlik is. Hulle is sakemanne in eie reg wat kies om hulle tyd en kundigheid in die landbousektor te belê, en dit maak van hulle ‘n waardevolle bate vir ‘n groeiende en vooruitstrewende sektor,” sê Liam Viljoen, voorsitter van die Agri Wes-Kaap Jongboerkomitee. Vanjaar se deelnemers is:

Ian Cunningham, Elgin

Ian (34) boer al vir sewe jaar met appels, pere en wyndruiwe op Fine Farms by Elgin.

Hy sê goeie moraal en ‘n kultuur op die plaas is vir hom baie belangrik en hy streef dit na. “Ek wil hê die plaas moet met betrekking tot innovasie ‘n model wees wat ander kan navolg om ons tuinboukundige praktyke verder te optimaliseer,” sê hy

In sy ses jaar op die plaas het produktiwiteit in terme van oesvolumes oor die laaste vier seisoene toegeneem, en deur innoverende hulpmiddels te gebruik, het hul watergebruik ook afgeneem, sê Ian.

“My toewyding aan my personeel, my nering en die plaas is diep in my ingebrand en ek is só optimisties oor die landbou se toekoms,” sê hy.

Ian sê die landbousektor is ‘n groot werkgewer van semi- en ongeskoolde arbeid. “Ons as jongboere het ‘n plig om ons personeel op te lei tot voordeel van ons land en ons ekonomie,” sê hy.

Fourie Zulch, Ceres

Fourie (34) boer al 12 jaar op die plaas Wakkerstroom by Ceres met vrugte en groente. Daar is nege voormanne wat aan hom verantwoording doen.

Hy sê sy visie vir die toekoms is om ‘n relevante rol in die mark te bly speel en ‘n produk te lewer wat die mark vra. “Produktiwiteit speel ‘n groot rol hierin en om dit reg te kry, moet die boorde werkervriendelik wees. Ons is juis besig om oor te slaan na aanplantings van ultrahoë digtheid wat tot werkervriendelike bome bydra,” sê hy.

Fourie sê hy baseer die produksiebesluite wat hy neem, op die voordeel wat dit op die lantermyn kan bied en op die invloed wat dit op die natuur en die bestaande infrastruktuur kan hê.

“Ter wille van voedselsekerheid en werkskepping is dit belangrik om in die landbou te bly investeer en jongboere het ‘n belangrike rol om hierdie groei te verseker,” sê hy.

Nicolaas Jonker, Bonnievale

Nicolaas, (29) boer al vir ses jaar naby Bonnievale in die Langeberg-distrik met wyndruiwe, pekanneute en ‘n vleisbeeste-teeltrop. Dié besturende direkteur van die plaas Mooiuitsig is ook besig met nuwe uitbreidings om meer geleenthede vir ontwikkeling daar te stel.

“Jongboere het die durf en waagmoed om in die landbou te investeer. Hulle is die dryfkrag agter landbou-ontwikkeling wat in belang van die land se ekonomiese groei is,” sê hy.

Nicolaas sê hy is bereid om berekende risikos te neem en om elke manier moontlik te gebruik om produksie te verhoog. “Ek probeer innoverend wees en hou daarvan om nuwe tegnologie en praktyke uit te toets. Ek werk hard en hou van uitdagings en streef daarna om aan die voorpunt van tegnologiese ontwikkeling te bly,” sê hy.

Nicolaas sê hy het ‘n passie vir die boerdery. “Om ‘n volhoubare boerdery-eenheid met langtermyn winsgewendheid te vestig, is maar een van my visies vir die toekoms,” sê hy.

Stephan Basson, Malmesbury

Stephan (40) is ‘n Swartlander en boer reeds vir 16 jaar op die plaas Nooitgedacht by Malmesbury met onder meer wingerd, wyn, skaap en bees.

Stephan sê hy poog om ‘n vooruitstrewende eenheid te skep wat ‘n voorloper in die wingerd- en wynbedryf kan wees en om ekonomiese welstand te skep vir die nageslag van almal wat betrokke en afhanklik van die boerdery is. “Ek wil die praktyke in die boerdery nog meer deeglik en doelgerig uitvoer en die hulpbronne tot my beskikking méér optimaal benut,” sê hy.

Stephan sê vandag se jongboere bepaal die toekoms van landbou in Suid-Afrika. “Dit opsigself speel ‘n baie groot ekonomiese rol in ons land,” sê hy.

Behalwe vir sy betrokkenheid by sy plaaslike Landbouvereniging, is Stephan ook die voorsitter van die Swartland Wyn- en Olyfroete en ‘n direkteur van Swartland Wynkelder. “Ek het ‘n passie vir wat ek doen en wil graag ‘n verskil in my omgewing maak,” sê hy.

 

Johan van der Schyff, Plettenbergbaai

 

Johan (36) boer al 18 jaar op die plaas JJ van der Schyff en seuns naby Plettenbergbaai met angoras, merinos, stoetvee en lamvoerkrale. Die grootste vertakking is egter eierproduksie met ‘n eierverspreidingsdepot. Hy het die eierproduksie in 2006 ook na Humansdorp in die Oos-Kaap uitgebrei.

Johan sê sy prioriteit vir die toekoms is nie om groter te boer nie, maar om slimmer en meer doeltreffend te boer. “Ek wil die plaas vestig as die voorkeur eierverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap en wil kwaliteit en diens aan ons kliënte lewer,” sê hy. Hy voer ook eiers uit na Namibië en Angola en lewer ook aan kettingwinkels.

Johan sê voedselveiligheid, biosekuriteit en netheid en higiëne speel ‘n belangrike rol op die plaas. “Produksiebesluite word ook gebaseer op die kwaliteit van die produk wat ons lewer.”

Johan sê sy pa se kennis en ondersteuning is vir hom as jongboer waardevol. “Jongboere is die toekoms en die voortbestaan van ons land,” sê hy.

Wessel van Dyk, Napier

Wessel (32) boer al 4 jaar op die plaas Klein-Soutriver by Napier met koring, gars, hawer, kanola, lewendehawe en wol.

Wessel sê een van die vernaamste veranderinge wat hy op die plaas teweeg gebring het, was die oorskakeling van ‘n melkplaas na ‘n skaap- en saaiplaas. “Ek het besluit om intensief met skape te boer op ‘n soortgelyke manier waarvolgens die melkery bedryf is. Ons berg dus

kuilvoer op en voer dit in die winter vir die skape, terwyl die lande met kontantgewasse gevestig is. In die winter en somer eksperimenteer ek ook met dekgewasse,” sê hy.

Volgens Wessel is die rol van die jongboer om die beeld van ‘n moderne, verteenwoordigende landbouer te wees. “Jongboere moet die uitdagings aanvaar om voedselsekuriteit te verseker,” sê hy.

Wessel sê hy hou daarvan om stelsels in plek te hê en om strategies te dink om ‘n volhoubare toekoms te verseker. “Ek hou van uitdagings, dit laat my myself beter ken en ek leer iets daar uit,” sê hy.

Posted on April 16, 2019 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.