Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die Media

SONA 2021: Will agriculture get the thanks they deserve?

AGRI WES-KAAP SE VERWAGTINGE VAN DIE STAATSREDE 10 Feb 2021 Agri Wes-Kaap sal graag in dié week se staatsrede wil hoor dat president Cyril Ramaphosa elke produsent en plaaswerker in die land bedank vir wat hulle tydens die Covid-19 nasionale inperking gedoen het. Mnr Jannie…

View details Read more

Drought assistance continues in large parts of Western Cape

Droogtehulp gaan steeds voort in groot dele van Wes-Kaap Agri Wes-Kaap bedank graag alle donateurs wat dit moontlik gemaak het dat R4 miljoen se droogtehulp in 2020 aan produsente in die provinsie gelewer kon word. Danksy bydraes tot die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds kon Agri Wes-Kaap…

View details Read more

WYNBEDRYF KAN ALKOHOLVERBOD NIE BEKOSTIG NIE | WINE INDUSTRY CAN’T AFFORD ALCOHOL BAN

Die wynbedryf kan nie die verlenging van die verbod op alkoholverkope bekostig wat op Maandag 11 Januarie deur president Cyril Ramaphosa aangekondig is nie. Agri Wes-Kaap is teleurgesteld dat die regering nie ‘n gedifferensieerde benadering ten opsigte van alkoholverkope gevolg het nie. Voorstelle wat die…

View details Read more

SAPS members thanked for their contribution with Western Cape Rural Safety Awards

WESTERN CAPE ANNUAL RURAL SAFETY AWARDS 2020 The Western Cape Stock Theft Committee, resorting under the RPO Western Cape, annually makes awards to the Best Member of a Stock Theft Unit and the Best Stock Theft Unit in the province. Agri Western Cape’s Rural Safety…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.