Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Karoo-stap vir droogtehulp agter die rug, nou wag Camino vir dié brawe vrou!

Wanneer Estelle van Dyk, veeboer van Napier, in September die Namaqua Camino afhandel, sal sy 365 km vir droogtehulp gestap het. Een kilometer vir elke dag van die jaar. Dit is vir haar betekenisvol omdat soveel veeprodusente in die Wes-Kaap al vir jare gebuk gaan onder ‘n vernietigende droogte en dag vir dag hoopvol bly wag op goeie reën terwyl hulle probeer oorleef in hierdie moeilike omstandighede.

Estelle het vroeg in Mei die 103 km Heuninglandstaproete in die Karoo aangedurf en versoek dat instansies en individue haar per kilometer borg om sodoende tot Agri Wes-Kaap se droogtehulpfonds by te dra. In September pak sy die 262 km Camino aan. Die publiek se reaksie was oorweldigend en hul welwillendheid teenoor die landbousektor in hierdie krisistyd gee die produsente hoop. “Enigiemand wat voel dat hulle my ook wil ondersteun, kan enige tyd met Agri Wes-Kaap kontak maak.”

Luister hiér na Estelle se storie:

Kyk bietjie hiér na haar Heuningbos-ervarings:

 

Posted on May 10, 2019 in Blog, News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.