Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

JZ se somme vir droogtehulp ‘klop nie’

Landbouweekblad
Deur Joylene van Wyk
24 April 2017

Die syfer van R2,5 miljard wat die Regering sê vir droogtehulp gebruik is, klop glad nie, sê Agri SA.
Onduidelik heers hoe die bedrag van R2,5 miljard vir droogtehulp saamgestel is wat pres. Jacob Zuma in sy staatsrede aangekondig het.
Zuma het aangedui dat die Regering R2,5 miljard bewillig het vir veevoer, water, infrastruktuur, boorgate en ander ingrypings.
Agri SA het die bedrag bevraagteken en versoek dat ’n duidelike uiteensetting beskikbaar gemaak moet word van die geld wat bewillig is.
Hulp vir boere in droogte
Volgens die Regering se interministeriële taakspan wat met die droogte belas is, is die hulp om boere se nood in droogtegeteisterde gebiede te verlig, oor verskeie programme versprei.
Me. Edna Molewa, Minister van Omgewingsake, het vroeër aangedui dat binne die werk vir vuur program nagenoeg R1,3 miljard is om boere te ondersteun.
Verder het die taakspan aangedui dat die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gedurende die 2015/’16 geldjaar R268 miljoen deur sy omvattende steunprogram vir die landboubou beskikbaar gestel het, provinsies het R173 miljoen bygedra om veevoer en voorraad vir boere aan te skaf. Die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming het ook R286 miljoen vir droogtehulp onder sy herkapitaliserings- en ontwikkelingsprogram beskikbaargestel. Die Land Bank het ook in dieselfde jaar R500 miljoen se konsessielenings aan kommersiële boere beskikbaar gestel.
Geen idee waar syfers vandaan kom
Mnr. Christo van der Rheede, adjunk-uitvoerende direkteur van Agri SA, sê hulle het steeds geen idee waar die president aan die syfer kom nie.
“Sover ons weet is net meer as R200 miljoen aan provinsies oorhandig vir droogtehulp. Die hartseer hiervan is dat provinsies, soos die Noord-Kaap, eers in Februarie vanjaar hulle droogtehulp kon spandeer, terwyl die droogte eintlik al oor is.”
Verslae wat die organisasie vanuit die provinsies gekry het, dui aan dat geld nie doeltreffend aangewend was nie. “Die staat het skaars die kommersiële boere gehelp. Dit is hartseer want dit is die voedselvoorsieners van die land en hulle is belastingbetalers en groot werksverskaffers.
Blatant teen kommersiële boere gediskrimineer
“Waarom blatant teen kommersiële boere gediskrimineer word gaan ons verstand te bowe.” Hy het ook gesê dat hulle vermoed dat die geld wat die Land Bank vir meestal produksielenings en herkapitalisering bygetel is as hulp vir droogteverligting.
Van der Rheede het aangedui dat Agri SA besig is om sy eie rampbestuursplan saam te stel om gereed vir komende droogtes en vloede te wees.

Posted on May 23, 2017 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.