Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Hidrobrekers kry al vanjaar lisensies

Netwerk 24

Aldi Schoeman 09 April 2017

Lisensies om in die Karoo na skaliegas te prospekteer, gaan na verwagting in die derde kwartaal van vanjaar uitgereik word.

Die Petroleumagentskap van Suid-Afrika (Pasa) evalueer nou die aansoeke om vas te stel of daar aan wetgewing voldoen word en sal daarna ’n aanbeveling maak aan Mosebenzi Zwane, die minister van minerale bronne, sê Lindiwe Mekwe, waarnemende uitvoerende hoof.

Sy het op navrae van Rapport gereageer nadat Zwane op 30 Maart in ’n toespraak in Richmond in die Noord-Kaap aangekondig het die regering het die groen lig gegee vir hidrobreking in die Karoo.

Daar is tans vyf aansoeke vir die prospektering van skaliegas in die Karoo – drie deur Shell, een deur Falcon en een deur Bundu.

Pasa raam daar is sowat 40 miljard kubieke voet skaliegas in die Karoo, maar daar kan net met prospektering vasgestel word hoeveel skaliegas daar werklik is en of dit maklik genoeg ontgin sal kan word om ekonomies sin te hê. Eers as daar bevind word dit is wel die geval, kan ’n maatskappy aansoek doen om ’n lisensie om die gas te ontgin.

Impak ondersoek

Intussen het die raad van geowetenskappe in opdrag van die minister in Februarie met ’n studie begin om die impak van prospektering op geohulpbronne (soos gas, minerale, diep grondwater en geotermiese energie) beter te verstaan.

Dr. Luc Chevallier, ’n wetenskaplike van die omgewingskonsultant GCS, sê die studie word sowat 2 km noordoos van Beaufort-Wes gedoen op ’n plek waar klei voorheen ontgin is. Dit gaan drie jaar duur.

As deel van die studie gaan ’n vertikale gat van sowat 3 500 m geboor word (nie horisontaal soos met hidrouliese breking nie).

Op die vraag of dit moontlik is dat GCS sal bevind dat prospektering nié moet voortgaan nie, het Chevallier geantwoord dat hulle dit sal aandui as daar enige kommerwekkende geologiese aspekte is. “Of dié aspekte versag kan word of nie, is egter nie vir ons om te besluit nie.”

Ons is bewus van sommige in die gemeenskap se kommer oor die besoedeling van water… Die regering doen alles in sy vermoë om dit te keer.

Mosebenzi Zwane

Volgens ’n wetenskaplike raming wat in November verlede jaar gepubliseer is, het die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad bevinding dat verdere navorsing oor die impak van hidrouliese breking op die omgewing gedoen moet word.

Van Zwane se uitsprake in sy aankondiging strook egter nie met dié raming nie.

Klem op werkskeppingspotensiaal

Volgens Zwane moet die land se energiemengsel vergroot word ter wille van energiesekerheid, om die koolstofvoetspoor te verklein en om “industrialisering en inklusiewe ekonomiese groei” te bewerkstellig.

“Die ontwikkeling van skaliegas – indien dit ekonomies ontginbaar is – gaan na verwagting regstreekse en onregstreekse werkgeleenthede skep en ’n betekenisvolle bydrae tot die bruto binnelandse produk lewer.”

Zwane sê die regering besef skaliegasontginning hou risiko’s in vir water en die omgewing en onderneem dat die volhoubaarheid van water en die omgewing verseker word.

“Ons is bewus van sommige in die gemeenskap se kommer oor die besoedeling van water en die beskadiging van die omgewing. Die regering doen alles in sy vermoë om dit te keer,” het Zwane in Afrikaans aan die gemeenskap gesê.

Johannes Möller, president van Agri SA, het sy kommer daaroor uitgespreek dat prospektering voortgaan sonder dat die impak daarvan op die omgewing verstaan word

 

Posted on April 13, 2017 in Uncategorized

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.