Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Droogtehulp: dié vrou pak die droogte tree vir tree

Van 1 tot 4 Mei pak hierdie brawe landbou-produsent van Napier die Heuninglandstaproete van 103 km digby Beaufort-Wes aan om geld in te samel vir groot dele van die Wes-Kaap wat steeds gebuk gaan onder ‘n voortslepende droogte. Later vanjaar gaan sy dieselfde doen met die Namaqua Camino van 262 km. Hier is Estelle van Dyk se storie:

“Ek het die roete laasjaar in September ook gestap en toe diep onder die indruk van die vernietigende droogte in die Karoo gekom. As ‘n landbouprodusent is ek terdeë bewus van hoe swaar my kollegas in die droogtegeteisterde gebiede kry, maar om die uitwerking van die droogte self te sien, maak jou oë op ander manier oop. Die verlatenheid is een ding, maar die dorheid en verganklikheid van klip en veld was vir my baie erg. Die hartverskeurendste is egter dat mense baie, baie swaarkry.

“Toe die Overberg so ‘n maand terug die ‘reën-wat-kos-bring’ gekry het, kon ek nie anders as om aan die mense te dink wat bitterswaar kry met hierdie droogte nie. Ek het net geweet ek móét iets doen. Ek móét terug Karoo. En sowaar, daar was vir my ‘n kansellasieplek beskikbaar vir die eerste week van Mei se Heuningland-stap!

“En as jy my kilometers gaan borg, dra jy by tot ‘n verdienstelike saak. Vir nou soek ek ‘n bondgenote om, vir so lank as die droogte sy ysterkloue in die Karoo bly inslaan, saam met my geld in te samel vir Agri Wes-Kaap se Droogtehulpfonds, al moet ek vir die volgende vyf jaar daar gaan stap!

“Ons familie is al sedert 1995 `n kliënt van OVK (voorheen CMW), en ek het hulle met vrymoedigheid genader om ‘n borgskap, waartoe hulle onmiddellik ingestem het! Dankie daarvoor!

“As jy my wil borg, skakel die Agri Wes-Kaap kantoor by (021) 860 3800. As jy net ‘n bydrae wil maak, kan jy dit doen by: Agri Wes-Kaap, ABSA-tjek, 400 960 313 (takkode 334210), verwysing Stap Vir Droogte.”

a168f8c2-ac20-44b4-b858-a3da4f82c360

Posted on April 25, 2019 in News

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.