Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Agri in die media

Dié vier jongboere gaan sake uitspook!

Die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar word op Woensdag 23 Mei aangewys. Vanjaar ding hiérdie vier sterk kandidate om die titel mee:

JOHANN DE WET
Johann (35) is die hoof uitvoerende beampte van De Wetshof Landgoed by Robertson waar hy al vir 13 jaar met wingerd en lusern boer. Hy het met lusern begin boer op grond waar wingerd uitgehaal is om die grond eers behoorlik te laat rus voor die volgende wingerd geplant word. Johann sê wanneer kennis – van die grond tot by die produk – en die beste tegnologie saam ingespan word, kan jy oordeelkundige besluite neem en geld en tyd bespaar. “Daardie ekstra tyd is waar die verskil inkom.” Hy sê sy bestuurstyl is gebou op dissipline en orde. “Elkeen is terdeë bewus van hoe belangrik hul waarde in die ketting is om ‘n uitmuntende produk te produseer. My visie vir die toekoms is om De Wetshof Landgoed ‘n wêreldleier Chardonnay-huis te maak.” Johann, wat ook die voorsitter van die Chardonnay Vereniging Suid-Afrika is, se kollegas beskryf hom as iemand wat graag na wyse, goed deurdagte en gemotiveerde raad luister.

JUANITA BELLINGAN
Juanita (24) is die bestuurder van Kruidfontein, ‘n 20 000ha Merino-skaap-; angorabokke-; Angus/Simmentaler-bees- en wildsplaas by Nelspoort in die Karoo. “As vrou is dit vir my ‘n groot uitdaging op so ‘n groot boerdery in ‘n manswêreld, maar ek glo my Skepper lei my.” Juanita het haar landbou-diploma aan die Grootfontein Landboukollege verwerf en is al twee jaar op die plaas. Sy sê ten spyte van uitdagings soos droogte en ongediertes, wil sy die plaas se omset jaarliks vergroot. “Die potensiaal van die plaas word optimaal benut deur nie oor te bewei nie en kampe tyd te gee om te rus, en deur ons wolvolume, lampersentasie en slagpersentasie te verhoog.” Juanita sê opleiding vir hul werkers is vir haar baie belangrik. “Almal moet saam ‘n opleidingsdag bywoon, of jy nou wil of nie. Die moontlikheid dat jy iets gaan leer, is groter as wat jy niks sal leer nie.”

HENNIE LE ROUX
Hennie (28) is die bestuurder van Skilpadsgat, Ab-inbev se gars-, koring-, kanola- en hawerplaas by Caledon in die Overberg. Hy het ‘n B.Agric-graad aan Elsenburg behaal en boer al vir agt jaar, waarvan die laaste vier jaar op Skilpadsgat. Hennie, wat besig is met ‘n Agronomie-diploma aan die Universiteit van Stellenbosch, sê sy prioriteit vir die komende seisoen is om ‘n wins te toon in een van die moeilikste jare vanweë swak pryse, stygende insetkoste, ‘n lang droogte en politieke onstabiliteit. “My visie is dat ons ‘n modelplaas in die Overberg sal wees wat tegnologie, produksie en wins aanbetref.” Hy sê hy streef ook daarna om die opkomende produsente op die plaas só te mentor dat hulle onafhanklik en winsgewend kan boer. “Kommersiële boere moet die voortou neem om opkomende boere te help en op te lei sodat hulle ook tot voedselsekuriteit en werkskepping kan bydra.”

MG LOTTER
MG (38) boer op die plaas De Vlei by Caledon met kleingraan en skape. In 2005 het hy sy hand ook aan landboutoerisme gewaag en ‘n gastehuis op die plaas begin. “Dit het intussen aangegroei na drie gastehuise. Die trekpleister vir ons gaste is die interaksie met die mak plaasdiere op die werf,” sê hy. MG is na sy matriekjaar aan die Boland Landbouskool vir ‘n jaar Australië toe. “Ek het daar leer hard werk, en terug in die Overberg was ek begeesterd om die plaas soos die Australiërs in te rig om die werk vir onsself makliker te maak.”
MG sê die landbou hou hom as jongboer nederig. “Dit laat my die erns van ekonomiese besluite binne en buite die landbou besef. Jongboere se besluite vandag sal bepaal waar ons land in die toekoms in terme van voedsel gaan staan.”

Posted on April 20, 2018 in Blog

Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.