Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Uncategorized

Agri in die Media

Agri SA verwelkom ANC se verbintenisse oor landbou

Agri SA Mediaverklaring 21 Augustus 2018 Agri SA is bemoedig deur vandag se produktiewe vergadering met senior ANC beamptes rakende landbougrondhervorming en landbou-eiendom. Agri SA waardeer spesifieke beleidsverbintenisse wat deur die ANC gemaak is. Dit sluit in onder meer: • Geen grondgrype gaan geduld word…

View details Read more

WHY IS SAPS PLAN FAILING?

25 June 2018 – While the Minister of Police is currently in the Western Cape to pay attention to murders related to taxi violence, Agri Western Cape urgently requests a meeting with him to hear why the SAPS rural safety plan is still failing to…

View details Read more

Jobs and profits drying up on Western Cape grape farms

Ground Up By Aidan Jones 8 March 2018 Farmer says his harvest is down 40% As a result of higher temperatures and less water, Nico Greeff’s grape farm, Begin Boerdery, is producing 60% of its usual crop. Photos provided by Nico Greeff Nico Greeff, a…

View details Read more

Boere se dag zero het aangebreek

Deur Johan van der Merwe Landbouweekblad 23 Januarie 2018 einde Februarie gaan die water vir hierdie boere opdroog. Talle produsente in die Kaapse skiereiland wat afhanklik is van besproeiingskemas se water is amptelik afgesny, wat hulle nou laat met min uitkoms om hul boerderye aan…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.