Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Uncategorized

Agri in die Media

The extent of farm attacks must be internationally recognized

Agri SA 27 Sept 2018 Agri SA is displeased with President Cyril Ramaphosa’s statement that there is “no killings of farmers” in South Africa. He said this in an interview at the United Nations in New York in response to US President, Donald Trump’s controversial…

View details Read more

Droogte: Rampfonds vir Klein-Karoo begin

Rampfonds geskep vir Klein Karoo-boere Tisha Steyn September 2018 Oudtshoorn – Die droogte wat die afgelope drie jaar voortduur het Agri Klein Karoo-streekslandbouorganisasie van Agri Wes-Kaap genoop om ‘n droogterampfonds vir boere in die Klein Karoo te skep. “Die Klein Karoo Disaster Relief is ‘n…

View details Read more

AFASA, NAFU SA, AGRI SA, TAU-SA presidents declare intent to work together

27 August 2018 MEDIA RELEASE BY ASUF (Agri Sector Unity Forum) FOR IMMEDIATE RELEASE Statement of intent relating to agrarian transformation by the four presidents of organised agriculture We, the four presidents of AFASA, NAFU SA, Agri SA and TAU-SA, as the members of ASUF,…

View details Read more

Agri SA welcomes ANC’s commitments on agriculture

Agri SA Media Release 21 Aug 2018 Agri SA is encouraged by today’s productive discussion with senior ANC officials regarding agrarian reform and agricultural property. It is highly appreciated that specific policy commitments where made, among others: • No land grabs will be allowed. •…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.