Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Uncategorized

Agri in die Media

Hier is die deelnemers aan die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar vir 2019!

“Die uiteenlopende bedryfsvertakkings, fokus, energie en ingesteldheid van vanjaar se deelnemers aan die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2019 kompetisie, wys net weer dat die toekoms van die Wes-Kaap se landbousektor in die beste hande moontlik is. Hulle is sakemanne in eie…

View details Read more

Emotional consumers plead to halt Eskom price hike at hearing

Cape Argus 16 January 2019, Jason Felix THE National Energy Regulator of SA’s panel of Muzi Mkhize, Jacob Modise, Nomfundo Maseti, Nersa chief executive Christopher Forlee, and Fungai Sibanda heard submissions from Eskom as well as concerned citizens and action groups about the power utility’s…

View details Read more

Don’t hurt farmers with higher electricity tariffs, says Agri Western Cape

15 JANUARY 2019 BY: KIM CLOETE ENGINEERING NEWS, CREAMER MEDIA CORRESPONDENT Sharp electricity tariff hikes would have a major detrimental effect on the agricultural sector, Agri Western Cape has said during public hearings into electricity tariffs. In its submission to the National Energy Regulator of…

View details Read more

Treasury loses out on more than R1bn in VAT from drought-stricken farmers

Fin24 Nov 27 2018 12:29 Melanie Gosling The government has lost out on more than R1bn in VAT from drought-stricken farmers who were forced to cut production after their irrigation water from the Cape supply dams was radically reduced a year ago. Agri Western Cape…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.