Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

AGRI WES-KAAP VEREER LANDBOU-SWAARGEWIGTE

Agri Wes-Kaap het tydens die jaarlikse kongresdinee op Woensdag 26 Julie spesiale oorkondes oorhandig aan persone wat die landbousektor in die Wes-Kaap oor jare gedien het en diep spore in die landbou getrap het. Mnre André Roux en Callie van den Heever tree vanjaar af…

View details Read more

Agri Wes-Kaap Jaarkongres 2017 Agri Western Cape Annual Congress

27 Jul, Goudini Spa, Worcester SPREAKERS: Dr Mathews Phosa: Contributing to a workable social impact: igniting positive change. Mr Chris du Toit: The land debate: Agriculture’s contribution to a positive outcome. Prof Stephanie Midgley: Unlock value in the climate change debate. Ms Elsabe Aldrich: Van…

View details Read more

OVERBERGER IS WES-KAAP SE JONGBOER VAN DIE JAAR!

‘n Vee- en graanprodusent uit die Overberg is die Wes-Kaap se nuwe Jongboer van die Jaar! Johann Nel (30) van Hoëkraal Landgoed naby Swellendam is Woensdagaand 24 Mei tydens ‘n glansgeleentheid in Durbanville as die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2017 aangewys.…

View details Read more
Wes-Kaap Jongboer van die Jaar

Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2017

Die finaliste vir die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar 2017 is op Dinsdag 18 April bekend gemaak.  Die wenner word op Woensdag 24 Mei aangekondig. Die finaliste is: Cornel Landman, Plaas Karoolusern, Oudtshoorn Danie Viljoen, Plaas Lushof, Prince Alfred’s Hamlet Gert Joubert,…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.