Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

Droogte en rooivleis in die Wes-Kaap

2015 was op ‘n nasionale basis die droogste jaar sedert 1904. Die Rooivleisprodusente Organisasie (RPO) het ‘n studie deur die Universiteit van die Vrystaat laat doen om die uitwerking van die droogte op die nasionale kuddes te evalueer. 15% koeie is in die kommersiële sektor…

View details Read more

Departement voer nie mandaat uit, moet herbesin oor plaasdamme

Agri Wes-Kaap is verstom oor die Departement van Water en Sanitasie se opmerking dat produsente die Wes-Kaap se waterkrisis vererger. Mnr Carl Opperman, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê die Departement soek nog altyd na redes omdat hulle nie hulle mandaat uitvoer nie. “Die Departement…

View details Read more

More regions run into trouble as drought continues

Since November 2015, Agri Western Cape has distributed 5 500 tonnes of feed at a cost of R4 million to Western Cape producers in need of drought assistance thanks to generous contributions by producers, business and the public to the Agri Western Cape Drought Relief…

View details Read more

Regering se struggle-mode laat landbou met leë beloftes

Geagte gaste Die damme in die Wes-Kaap is so leeg dat ons al deur hulle kan lóóp. So paar eeue gelede het ‘n man – sy naam was Petus – OP die water geloop. Hy was saam met vriende in ‘n boot op die see…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.