Pick up an IN-SEASON RECIPE and lots of yummy info on your #local #food supply. bit.ly/1QS1Ldx

Blog

Agri in die Media

Wes-Kaap se Jongboere hou Jaarvergadering

JONGBOERKOMITEE JAARVERGADERING 2018 Agri Wes-Kaap se Jongboerkomitee hou op Woensdag 23 Mei hulle algemene jaarvergadering en namens die voorsitter, Liam Viljoen, nooi ons graag al ons lede uit om dit by te woon. Tydens die vergadering gaan die Wes-Kaap se jongboere die tema van doeltreffende…

View details Read more

Dié vier jongboere gaan sake uitspook!

Die Agri Wes-Kaap Santam Landbou Jongboer van die Jaar word op Woensdag 23 Mei aangewys. Vanjaar ding hiérdie vier sterk kandidate om die titel mee: JOHANN DE WET Johann (35) is die hoof uitvoerende beampte van De Wetshof Landgoed by Robertson waar hy al vir…

View details Read more

Vrugteprodusente maak harte en sluise oop

Persverklaring deur Hortgro: 5 Februarie 2018 Vrugteprodusente van Grabouw en Elgin gaan tussen 7.5 en 10 miljoen kubieke meter water aan die Kaapstadse metro skenk. Die produsente het hulle harte en sluise oopgemaak om “hulle deel te doen” en Kaapstad met die huidige waterkrisis te…

View details Read more

What the ongoing drought is costing Western Cape agriculture

The damage caused by the ongoing drought on the Western Cape’s agricultural sector is already estimated at R14 billion. 29 Jan 2018  DECIDUOUS FRUIT AND VEGETABLES Both the fruit and vegetable industries have been hard hit by the drought and water restrictions. In the Ceres…

View details Read more
Login

Agri Wes-Kaap lede log in

Nog nie 'n Agri Wes-Kaap lid?

Agri Wes-Kaap:

 • fokus voortdurend op die ontwikkeling van vooruitstrewende landboustrategieë.
 • bewerkstellig 'n positiewe beleidsraamwerk vir die landbou in die Wes-Kaap waarbinne wette, regulasies, ordinansies en gesindhede landbou-vriendelik is.
 • sien toe dat landbou in die Wes-Kaap sy eie toekoms verseker, deur aktiewe betrokkenheid op alle lewensterreine.
 • skep ‘n kollektiewe magsbasis vir die landbougemeenskap in die Wes-Kaap.
 • bied ‘n fokuspunt waardeur die kollektiewe belang van landbou in die Wes-Kaap optimaal bevorder word.

Doen aansoek om ‘n Agri Wes-Kaap lid te word Ons sal reëlings met jou plaaslike Landbouvereniging tref en skakel jou terug.

Not an Agri member yet?

Agri Western Cape:

 • constantly focuses on developing more progressive agricultural strategies.
 • negotiates a positive policy framework on behalf of agriculture in the Western Cape, within which laws, regulations, ordinances and attitudes are agriculture friendly.
 • provides a platform for agriculture in the Western Cape to ensure its own future, through involvement in all spheres of life.
 • creates a collective power base for the agricultural community of the Western Cape.
 • optimally promotes the collective interest of agriculture in the Western Cape.

Apply for Agri WC membership We will make arrangements via your local Agricultural Association and get back to you.

Awukabilolungu?

I-Agri Western Cape:

 • ihlala igxile kuphuhliso lwamaqhinga ezolimo anenkqubela nangakumbi.
 • yenza uthethathethwano loyilo lwemigaqo-nkqubo emihle egameni lwezolimo eNtshona Koloni, ekuye kuthi kuyo yuqunlunqwe imithetho, imigaqo, izibhengezo kunye nendlela yokucinga evelana nezolimo.
 • idala iqonga lokuba ezolimo ziqinisekisa ikamva lazo, ngokuzibandakanya kwiinkalo zonke zobomi.
 • idala isiseko esinamandla kuluntu lwezolimo eNtshona Koloni.
 • ikhuthaza ngokwaneleyo umdla kuwonke-wonke kwezolimo eNtshona Koloni.

Yenza isicelo sokuba lilingu Siza kwenza amalungiselelo neManyano yeZolimo yengingqi yakho, size sibuyele kuwe.
Join

Subscribe to our fun,
educational, inspiring
and winning updates -
and Grow Greatness
in your home.